Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora na potrzebę prowadzenia i obsługi Platformy.
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem korzystania z Platformy i akceptuję jego warunki.
 
Wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Administratora w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez Administratora.
 
Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Administratora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.)*.
*Zgodę można w każdej chwili wycofać, poprawić lub zmienić bez jakichkolwiek wynikających z tego tytułu negatywnych konsekwencji.
Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „Federation of IT Experts” z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie https://fite-pl.org/kontakt/; pod e-mailem odo@fite-pl.org; lub pisemnie na adres naszej siedziby.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z prowadzeniem i obsługą platformy.
Masz prawo żądać od administratora realizacji praw przysługujących Ci zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawa do ograniczenia przetwarzania danych a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W oparciu o Twoje dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania.

Masz już konto? Zaloguj się.